Вопрос1

оиипвявереркПУЦКеЦЕЕупкцнеЦ3ец№Е3ЕЕй3кцуекуапкпцуПЦПУЦКПцпЦ